Home » גמלת סיעוד

גמלת סיעוד

הגעה למצב סיעודי אינה מדירה שינה מעיניהם של מרבית האנשים בישראל, לרוב נתפס המצב הסיעודי כנחלתם של בני גיל הזהב בלבד ולכן רבים בוחרים שלא לעשות כלל ביטוח סיעודי.

אולם למרות שיש התאמה בין בגיל לבין הסיכוי להגיע למצב סיעודי, כולם יכולים להגיע למצב סיעודי כתוצאה מתאונה או מחלה.

המדינה מספקת שירותים מסוימים כמו גם גמלת סיעוד במטרה לספק עזרה לחולה במצב סיעודי שזקוק לסיוע בביצוע פעולות יומיומיות פשוטות.

על פי חוק הסיעוד של ביטוח לאומי החולה זכאי למימון עזרה של מטפל סיעודי או עובד זר. ביטוח לאומי מספק רשימה של חברות סיעוד מורשות שמספקות מטפלים סיעודיים לאלו הזקוקים לכך. במהלך 2010, הביטוח הלאומי החל בניסוי שמעניק לקשישים גמלת סיעוד בכסף, המבטלת את תיווכן של חברות הסיעוד.

מהי גמלת סיעוד?

הזכאות לגמלה על פי ביטוח לאומי תלויה באבחון החולה כסיעודי (בהמשך) וזכויות שונות ניתנות רק למי שהוא או בני משפחתו אינם מסגולים לממן את הטיפול בו.

גובה הגמלה שמקבל חולה סיעודי מהביטוח הלאומי על פי חוק הסיעוד מחולק לשלוש רמות על פי התלות של החולה בזולת לצורך ביצוע הפעולות היומיומית.

רמה 1: מי שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היומיום וכן מי שזקוק להשגחה זכאי לגמלת סיעוד בשווי 9.75 שעות טיפול שבועיות (חולה סיעודי עם עודף הכנסות זכאי ל-5  שעות בלבד). כמו כן יכול החולה הסיעודי להחליף את גמלת הסיעוד בביקור במרכז יום.

רמה 2: מי שתלוי במידה הרבה מאוד בעזרת הזולת ברוב שעות היממה זכאי לגמלה בשווי 16 שעות שבועיות (חולה סיעודי עם עודף בהכנסות זכאי ל-8 שעות). גם במקרה זה ניתן להמיר את שעות הטיפול בביקור במרכזי יום.

רמה 3: מי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה, וכן מי שזקוק להשגחה מתמדת זכאי לגמלת סיעוד בשווי 18 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית, או בשווי של 9 שעות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות. גם במקרה זה ניתן להמיר את שעות המטפל הסיעודי בביקור במרכזי יום.

בנוסף לכך מזכה החוק את החולים הסיעודיים הזכאים לקבלת מוצרי ספיגה שירותי מכבסה לחצן מצוקה ועוד.

במקרים חריגים בהם החולה הסיעודי מעסיק מטפל ישראלי הוא יכול לקבל תוספת של שעות בודדות לשעות הטיפול החודשיות. חולים סיעודיים המבקשים להתאשפז במוסד או בבית אבות עם אגף סיעודי יהיו זכאים לקבל סיוע במימון השהייה במוסד על פי אותם תנאי זכאות. הזכאות תקפה גם עבור חולים סיעודיים מורכבים המשתכנים במסגרת בית אבות סיעודי מורכב. )להרחבה בנושא: מגורים בבית אבות והזכאות לגמלת סיעוד)

איך מקבלים את הזכאות?

על מנת לקבל את הזכאות מהמוסד לביטוח לאומי יש לעבור אבחון שבודקת האם החולה סיעודי. עבור זכויות נוספות יש לעבור בדיקה המעידה כי אין לחולה או לבני משפחתו את  האפשרות הכלכלית לממן בעצמו את הטיפול. ניצולי שואה סיעודיים – זכאים לתוספת שעות סיעוד, המוענקות להם על ידי הקרן לרווחת נפגע השואה. להרחבה: זכויות ניצולי שואה סיעודיים

הגדרת מצב סיעודי היא לעיתים בעייתית, שכן יכולת ביצוע פעולות מסוימות היא נתונה לפרשנות הרופא/אחות הבוחנים. בזמן האבחון יש להדגיש בפני איש המקצוע את בעיות היומיום איתם מתמודד החולה. עוד בנושא – זכויות קבלת גמלת סיעוד

לאחר שהוגדר החולה כסיעודי מבצעת המדינה בדיקה של מצבו הכלכלי של החולה הסיעודי ושל בני משפחתו. על פי החוק, האחריות למצבו הסיעודי מוטלת עליו או על בני משפחתו ואין המדינה מחויבות לטפל בו במידה והוא אכן מסוגל לטפל בעצמו.

הגדרת החולה הסיעודי על פי החוק היא יכולת הביצוע של פעולות יומיומיות בסיסיות כגון:

 • לקום ולשכב.
 • להתלבש ולהתפשט.
 • להתרחץ.
 • לאכול ולשתות.
 • לשלוט על הסוגרים (עשיית צרכים).
 • לנוע באופן עצמאי.

בנוסף ישנן הגדרות נוספות לתשושי נפש וחולי אלצהיימר.

על מנת לקבל את הזכאות של ביטוח לאומי לחולה הסיעודי יש להגיש לסניף הקרוב בקשה לה מצורף האבחון.

ראו גם:

הגדלת תשלום גמלת סיעוד בכסף בחקיקה ממשלתית


  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715458

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר