Home » קבלת קוד משרד הבריאות

קבלת קוד משרד הבריאות

קשישים שחווים התדרדרות בתפקודם הפיזי או הקוגניטיבי, עוברים אבחון על ידי המוסד לביטוח לאומי שקובע האם הם במצב סיעודי. במידה וקשיש מוגדר כסיעודי הוא זכאי לטיפול, לרוב טיפול של מטפל או מטפלת סיעודיים המגיעים הביתה מדי יום לכמה שעות.

ישנם מצבים בהם הטיפול הסיעודי הביתי אינו מספיק והקשיש זקוק למסגרת של בית אבות או לאשפוז במחלקה סיעודית. בית אבות סיעודי הינו שירות יקר ביותר שעלותו עשויה להגיע אפילו ל 10000-15000 שקל בחודש. קשישים רבים ובני משפחותיהם אינם מסוגלים לעמוד מבחינה כלכלית בעלות כה גבוהה.

עבור משפחות אלה ישנה אפשרות להגיש בקשה למשרד הבריאות לקבלת "קוד". משמעות המילה "קוד" היא, שמי שיקבל אישור ל"קוד" יזכה לסבסוד של בית האבות על ידי המדינה (השתתפות של המדינה במימון בית האבות). מהו "קוד" וכיצד ניתן לקבל אותו? על כך במאמר שלפניכם.

באילו מצבים נזקקים אנשים ל"קוד" ממשרד הבריאות?

מימון אשפוז סיעודי אינו שירות שמופיע בסל הבריאות. לפיכך, בעצם אין המדינה מחויבת להשתתף במימון מוסד סיעודי, ובכך נופל העול הכלכלי על כתפי הקשיש ובני משפחתו.

הקשישים והמשפחות הנזקקים לקבלת קוד מטעם משרד הבריאות הם בדרך כלל קשישים אשר השירותים של חוק סיעוד אינם הולמים את צרכיהם או שאינם מספיקים להם. למשל: קשישים הזקוקים לטיפול סביב השעון עקב מצבם הבריאותי הלקוי, ואשר מספר השעות המוגבל הניתן על ידי חוק סיעוד אינו עונה על כל צרכיהם.

בדרך כלל קשישים הנעזרים במטפל או מטפלת סיעודיים מטעם משרד הבריאות נעזרים רבות בבני המשפחה. אולם ישנם מצבים בהם לקשיש אין בני משפחה המסוגלים לעזור לו מסיבות שונות: קשישים שאין להם משפחה או קשישים שבני משפחתם גרים רחוק וכדומה. במקרים אלה זקוק הקשיש לבית אבות.

מעבר לצורך בבית אבות, פונים לקבלת קוד ממשרד הבריאות קשישים אשר אינם מסוגלים לעמוד בהוצאה הכלכלית הגבוהה של בית אבות סיעודי. קשישים המתקיימים מקצבת זקנה והשלמת הכנסה, או קשישים השרויים במצוקה כלכלית שגם בני משפחותיהם אינם מסוגלים לעזור להם במימון בית האבות.

הגשת בקשה לקבלת קוד

 • על הקשיש ובני משפחתו להכין מכתב בקשה המפרט את הסיבות לבקשת הקוד.
 • למכתב הבקשה יש לצרף אישורים רפואיים, אישורים על הכנסות וכל מסמך אחר המאשר את הצורך של הקשיש בקבלת הקוד.
 • המסמכים הללו עוברים לידי ועדה אשר דנה במקרה ומחליטה האם אכן מצבו הסיעודי והכלכלי של הקשיש מצדיקים אישור קוד עבורו.
 • לאחר שמתקבל האישור נבדק על ידי משרד הבריאות האם יש מקום פנוי באחת המחלקות הסיעודיות עבור הקשיש המדובר. רק במידה ויש מקום הקשיש יוכל להשתלב בית אבות ההולם את צרכיו.
 • נבדקים לעומק מצבם הכלכלי של הקשיש ובני משפחתו (בני זוג וילדים). בני המשפחה הקרובה צריכים להגיש אישורי הכנסה הכוללים הצהרות הון, אישורים על נכסים וכל סוג של הכנסה.
 • לאחר הגשת כל המסמכים ייערך לקשיש ולבני משפחתו חישוב זכאות אשר יקבע את גובה ההשתתפות של המשפחה בבית האבות. חשוב לדעת: בכל מקרה הקשיש יצטרך להשתתף כספית במימון בית האבות, השאלה היא רק מה גובה הסכום שיידרש לשלם. כמו כן ילדי הקשיש מחויבים להשתתף במימון בית האבות.
 • גובה ההשתתפות נקבע בהתאם לגובה ההכנסות. הסכום המינימאלי להשתתפות הקשיש ומשפחתו, במצבי המצוקה הקשים ביותר הינו 700 ₪ לחודש.

קבלת הקוד אינה אוטומטית והיא מותנית בכך שלמשרד הבריאות יש תקציב לנושא בזמן הנתון. בעזרת קוד משרד הבריאות קשישים סיעודיים בעלי קושי כלכלי לא יישארו ללא מענה של בית אבות.


  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715458

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר