Home » מענק פטירה

מענק פטירה

כאשר אדם נפטר והוא קיבל בחייו מהביטוח הלאומי קצבת זקנה, קצבת נכות, קצבת שירותים מיוחדים לנכים וכן עוד מספר קצבאות שונות, בן זוגו, אם הוא עדיין בחיים או ילדיו הקטינים הרווקים יקבלו מהביטוח הלאומי מענק פטירה על סך שעומד נכון לכתיבת שורות אלה על סך של 8,594 שקלים.

במידה ושני בני זוג נפטרו ולא שולם כלל מענק פטירה, גם אדם אחר יוכל לקבל את מענק פטירתם ובלבד שהוא מטפל בהוצאות קבורתם. המטרה הכללית של ביטוח לאומי הוא לעזור במימון הוצאות קבורה שהן גבוהות מאוד היום. את מענק הפטירה מקבלים באופן אוטומטי ואין צורך למלא טפסים כדי לקבלו.

קריטריונים למענק פטירה

על פי החוק, במקרה בו לנפטר או לנפטרת לא היה בן/בת זוג, רק ילדיו הקטינים יקבלו את מענק הפטירה, אך למעשה הביטוח הלאומי מגמיש את הקריטריון ונותן מענק פטירה גם לילדים חיילים או מתנדבים בצה"ל עד גיל 22. גם בעניין הגדרת בן הזוג, הגדרת הביטוח הלאומי רחבה היא כוללת גם ידוע או ידועה בציבור.

מקרים מיוחדים למקבל מענק פטירה

כאשר אדם מטפל באדם אחר לפני מותו, מטפל בו בביתו או מספק לו מצרכים בתקופה משמעותית טרם למותו, הוא יהיה זכאי להגיש בקשה לביטוח הלאומי ולקבל מענק פטירה שלא נגבה או שארית קצבה שהגיעה למנוח. כדי לממש זכות זו יש צורך למלא בקשה מיוחדת  בטופס מיוחד שיש להגיש לביטוח הלאומי.

עלויות קבורה

מתן קבורה נאותה לנפטר היא מצווה חשובה ביהדות. המדינה מכבדת עיקרון זה ולכן החוק בישראל מחייב קבורה חינם. עלויות הקבורה מועברות לחברה קדישא על ידי הביטוח הלאומי, אך הסיוע הכספי מכסה רק קבורה בסיסית, במסלול הלוויה מוגבל, ובחלקות מסוימות בחלק מבתי הקברות, שהן אינן חלקות מבוקשות.

כדי לערוך הלוויה בחלקה מבוקשת יותר או במסלול הלוויה מורחב, על המשפחה לשלם כסף רב. התעריפים של חברה קדישא שקופים לציבור ומפורסמים על ידם, יש להם נציגים בבתי החולים השונים בארץ והם אוספים את הנפטרים מבתי החולים בתיאום עם המשפחה.

קבורה במימון הביטוח הלאומי

על אף שהתעריפים על קבורה מפוארת הם גבוהים, הרי שלרשות משפחתו של הנפטר יש אופציה לקבורה צנועה שהיא ללא עלות. יש היום כמה סוגים של קבורות שנוצרו עקב המחסור בשטח קבורה בערים הגדולות.

למרות מחירים שיכולים להגיע למאה אלף שקל ויותר בבתי קברות יקרים יש בתי קברות שיש בהם עדיין קבורה חינם, כלומר במימון הביטוח הלאומי. יש קבורות יחיד וקבורות משפחתיות ויש קבורות שדה מול קבורות כוכים כמו בימי הסנהדרין. בימים אלו, נבנים מבנים נוספים לקבורה כדי לספק לציבור יותר אפשרויות קבורה.

חברה קדישא

חברה קדישא מדקדקים כמובן בחוקי הטהרה והקבורה היהודית. סקר שנערך גילה ש-95 אחוז מהיהודים בארץ מוכנים להיקבר רק בקבורה יהודית. הם אולי ייסעו לקפריסין ויינשאו בנישואין אזרחיים, אבל להיקבר הם רוצים רק לפי כל כללי הטקס היהודי.

חברת קדישא רגישה להעדפות החילונים בקבורה, בכך שפעמים רבות הם מאפשרים מסע קבורה בארון דמה שהוא לא ארון שלם, אבל נראה כמו ארון לבקשת משפחות חילוניות, והקבורה עצמה נעשית ללא ארון, כי הרי ביהדות אין נקברים בארון אלא רק בתוך תכריכים. עוד צעד שחברה קדישא התקדמה בו הוא שהיא מאפשרת גם לבנות לשאת קדיש על הוריהן שזה צעד חדשני ויוצא דופן מבחינת היהדות.


  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715458

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר