Home » חובת ביטוח עובד זר סיעודי

חובת ביטוח עובד זר סיעודי

ביטוח עובדים זרים בתחומים שונים, ובכללם עובדים זרים סיעודיים, כולל מספר שירותים רפואיים אשר נקבעו על ידי משרד הבריאות. שירותים אלו מוצעים למעסיקים באמצעות חברות הביטוח המנפיקות ביטוח בריאות.

מעסיק של עובד זר סיעודי, יכול לבחור את החברה בה הוא יבטח את העובד, ובאלו שירותים מתוך הסל הוא יבחר. חברת הביטוח מציגה לפניו סל שירותים מלא, כאשר יש מינימום של שירותים החייבים להיכלל בסל.

חובת תשלום הביטוחים עבור עובד זר סיעודי

משפחה ישראלית המבקשת להזמין את שירותיו של עובד זר סיעודי, ואשר קיבלה לכך את ההיתר המתאים, חייבת לבטחו בביטוח רפואי, על מנת לדאוג לצרכיו הרפואיים ולהבטיח התקיימות של תנאים הוגנים עבורו. חברות הסיעוד המספקות עובדים זרים סיעודיים, יכולות לסייע ברכישת ביטוח רפואי כזה.

עלות רוב פוליסת הביטוח הרפואי היא 1.5 $ ליום בממוצע. חובת הביטוח הרפואי עבור עובדים זרים חלה גם על עובדים שאינם שוהים בארץ באופן חוקי. חברות הביטוח המספקות את פוליסות הביטוח המתאימות, מדווחות על כך לסוכני ביטוח ולמשרד הפנים.

נשיאת עלות הטיפול הרפואי של עובד סיעודי זר, חלה בפועל על חברת הביטוח, בכפוף לקיומה של פוליסה תקפה אותה רכש המעסיק עבור העובד. במקרה בו לא נערך ביטוח מתאים, יישא המעסיק בהוצאות הטיפול הרפואי.

אכיפת תשלום הביטוח לעובד זר סיעודי

אם המעסיק אינו מבטח את העובד הזר בביטוח בריאות, רשאי העובד לדרוש זאת ממנו גם באמצעות סיוע משפטי. אם ימצא בית המשפט שהמעסיק אכן עבר על החוק, הוא עלול לשאת בעונשים הקבועים בחוק, כגון קנס כבד או אפילו מאסר.

לכן, ועל מנת להימנע מעוגמת הנפש, מומלץ שמעסיק השוכר את שירותיו של עובד זר סיעודי, יעשה את כל הדרוש על מנת שלעובד יהיה ביטוח רפואי מתאים לשימוש בעת הצורך, וימסור לעובד פוליסת ביטוח בריאות, בשפה המובנת לו, על מנת שיהיה מודע לזכויותיו בתחום זה בעת הצורך.

ביטוח עובדים זרים סיעודיים – מה כולל?

ביטוח העובדים הזרים כולל ביקורי רופא, ימי אשפוז, בדיקות מעבדה, שהות בחדרי מיון, עריכת טיפולים וצילומים שונים, צריכת אמצעים רפואיים ותרופות, כמו גם מעבר לארץ אחרת באם נמצא העובד הזר חסר כשירות לעבודה. הביטוח אינו מכסה הוצאות בגין לידה, טיפול פסיכולוגי או גנטי, אשפוז סיעודי, תאונות עבודה או תאונות דרכים.

קיימים סוגי ביטוח רפואי המיועדים לעובדים זרים, המאפשרים להם לפנות בעת הצורך אל קופות החולים השונות, באמצעות כרטיס מגנטי, על מנת לקבל טיפול רפואי. ביטוחים אחרים מופנים אל רופאים פרטיים לשם קבלת הטיפול. חברות ביטוח שונות מאפשרות למעסיקים של עובדים זרים לבחור בין שתי אופציות אלו, בתנאי שהבחירה נעשתה מראש.

ביטוח לאומי

המשפחה המעסיקה עובד סיעודי זר, חייבת לשלם עבורו גם ביטוח לאומי בגובה של 2% משכרו. יש לפנות ישירות אל משרדי הביטוח הלאומי הסמוך למקום המגורים, על מנת להסדיר את אופן התשלום. אם זכאי המטופל לגמלת סיעוד, ישולם סכום הביטוח הלאומי עבור העובד הזר רק בגין סכום ההשתתפות שלו בתשלום שכרו של העובד.

לסיכום, ביטוח עובדים זרים סיעודיים יכול להיות משולם במלואו על ידי המעסיק, אך קיימת האופציה למעסיק לנכות עד שליש מסכום העובד, מתוך שכר העובד. המעסיק חייב ליידע את העובד הזר לגבי קיום הביטוח, כמו גם לגבי ניכוי התשלום משכרו וליידע אותו לגבי היתרונות הביטוחיים אותם מעניק סל הבריאות.

התחרות על שוק הביטוחים עבור עובדים זרים היא גדולה, לכן רצוי שמעסיקים של עובדים זרים יבדקו היטב את החברות השונות לפני שהם רוכשים ביטוח רפואי עבור העובד הזר הסיעודי. יש להשוות את המחירים והתנאים, ורק אז לבטח את העובד.


  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715458

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר