Home » זכאות להעסקת עובד זר סיעודי

זכאות להעסקת עובד זר סיעודי

כמות העובדים הזרים המשתלבת במקצועות הסיעוד גדלה בהתמדה עם השנים. מקצוע הסיעוד הינו מקצוע קשה מבחינה פיזית ומנטלית, כאשר המשכורות בתחום זה אינן גבוהות בהשוואה למקצועות אחרים במשק. על כן מספר העובדים הזרים בתחום הסיעוד הולך וגדל וישנה חשיבות רבה הסדרת נושא העסקתם של עובדים זרים בתחום הסיעוד.

לשם העסקת עובד זר סיעודי נדרש המעסיק לקבלת היתר העסקה מיחידת ההיתרים- ענף הסיעוד של רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול. לשם קבלת ההיתר יש לשלם תחילה את אגרת ההיתר.

מספר קבוצות בישראל זכאיות להעסקת עובד זר

 1. אנשים בגיל פרישה העומדים בתנאי הזכאות לקבלת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי (גם כאשר מדובר באנשים אשר לא אושרה להם גמלת הסיעוד עקב גובה הכנסותיהם אך עמדו בתנאי מבחן התלות).
 2. אנשים בגילאים 18-65 הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים.
 3. ילדים הזכאים לקצבת ילד נכה ושנקבע כי אותו ילד זקוק לליווי במשך רוב שעות היום.
 4. נכה צה"ל שזקוק לליווי במשך לפחות 17 שעות ביממה.
 5. נכה עבודה הנחשב לסיעודי או זקוק לליווי.

בנוסף קיימת וועדת חריגים- וועדה רפואי מייעצת, אליה יכולים לפנות אנשים שמאמינים כי הינם זכאים להיתר אך אינם נכנסים תחת הסעיפים לעיל. הוועדה תבחן את בקשתם ותעביר את המלצתה לממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים.

אדם שקיבל היתר להעסקת עובד זר הוא המעסיק בפועל של העובד והאחריות על העסקתו היא של המעביד. חברת הסיעוד הפרטית היא מתווכת בלבד שתפקידה כולל השמה והחלפה של עובדים זרים. חובת שמירה על זכויותיו של העובד הזר וכן מימון שכרו של העובד כאמור מגיע מהמעסיק בפועל. המעסיק בדרך כלל מקבל קצבאות מהמדינה שמסייעות למימונו החלקי של העובד הזר, אך הקצבאות הללו אינן מכסות את כלל שכרו של העובד.

על המעסיק חלה חובה להתקשר עם העובד בחוזה העסקה המפרט את תנאי עבודתו של העובד. המעסיק רשאי להעסיק את העובד הזר אך ורק בתחום הסיעוד ולצורך הפעולות המוגדרות בחוזה העבודה.

ערעור והארכת היתר ההעסקה

על הערכת תלותו של אדם מצד המוסד לביטוח לאומי ניתן לערער תוך 60 יום מקבלת הערכה לפקיד התביעות בסניף המוסד לביטוח לאומי בו הוגשה התביעה להערכת תלות. כמו כן, בקשות להארכתו של ההיתר שניתן על ידי וועדה רפואית שקבעה כי בעל ההיתר סובל מנכות לצמיתות או כאשר בעל ההיתר מעל גיל 85, יוארכו בצורה אוטומטית ללא דיון מחודש בתנאי שלא השתנה מצבו של בעל ההיתר.

היתר זמני

קשיש המשתרר מאשפוז בבית החולים שהרופא המטפל בו קבע כי זקוק לטיפול והשגחה לשם המשך טיפולו יקבל היתר זמני להעסקתו של עובד זר. ההיתר יינתן למשך חצי שנה כאשר בסיומה של התקופה אם הקשיש עדיין זקוק למטפל עליו להגיש בקשת הארכת היתר. במקרים אלו ההיתר הזמני שניתן יכלול העסקתם של עובדים סיעודיים מישראל בלבד.

העסקת עובד זר נוסף

מאחר והחוק מחייב מתן מנוחה לעובד הזר, במקרים בהם קבעה וועדה רפואית מקצועית כי אותו אדם זקוק לטיפול צמוד במשך כל שעות היממה ללא הפסקה, תותר העסקת עובד זר שני. העסקת שני עובדים זרים תתאפשר כאמור רק במקרים חריגים ונדירים. כאשר אפשר יהיה להימנע מהעסקתם של שני עובדים זרים באמצעות הוספת סיוע בשעות מסוימות ביום תעדיף הוועדה ללכת בכיוון זה.

העסקת עובד זר נוסף תתאפשר אף במקרים בהם בבית אחד חיים שני אנשים ששניהם זקוקים לטיפול והשגחה של עובד זר, בין אם מדובר בשני אנשים קשישים, נכים וכו'. כמו כן תיתכן העסקה של שני עובדים זרים בנסיבות חריגות נוספות.


  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715458

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר