Home » זכויות עובדים זרים סיעודיים

זכויות עובדים זרים סיעודיים

זכויות עובדים זרים סיעודיים זהות במרביתן לזכויות של עובדים רגילים. לכל עובד זר המגיע לישראל מגיעות זכויות בעת עבודתו ובעת פיטוריו. החוק והתקנות קובעים תנאי מינימום לעובדים זרים שעוסקים בנושא של שכר, תנאי פיטורים, זכויות אגב פיטורים וזכויות לימי מנוחה וחופשה.

זכויות עובדים זרים סיעודיים – שכר עבודה

עובד זר שעובד במשרה מלאה כלומר במינימום 186 שעות חודשיות, יקבל שכר של 3710 שקלים לחודש, נכון לעדכון התקנות האחרונות. את השכר יש להעביר לעובד הזר עד ה-9 לחודש. כל שעה נוספת מעבר ל- 8 שעות ביום, תזכה את העובד הזר בשעות נוספות.

העובד הזר זכאי לימי מחלה שהמעביד חייב לשלם לו, כאשר הוא מציג אישור מרופא על מחלה. על כל חודש שעובד זר עובד, מגיע לו יום וחצי ימי מחלה. העובדים הזרים זכאים לימי הבראה. בכל שנה הם זכאים לחמישה ימי הבראה שהם שווה ערך לסכום כספי 318 שקל, על כל יום הבראה.

זכויות עובדים זרים סיעודיים – פיטורין

אם העובד הזר עבד שנה שלמה, ואתם מפטרים אותו, הוא זכאי לפיצויים בסך של  3700 שקל לכל שנת עבודה. גם במידה ועבד רק חלק מהשנה, מגיעים לו פיצויים על חלק מהשנה ובלבד שעבד קודם שנה שלמה.

חשוב לציין שהעובד הזר לא מקבל פיצויים אלה, רק אם פיטרו אותו מהעבודה. אם חלילה מעסיקו נפטר או עבר לבית אבות וגם אם קרו נסיבות שלא תלויות במעסיק כמו אי חידוש הוויזה לעובד הזר או אפילו שהעובד הזר סבל מהתדרדרות במצבו הבריאותי, אין חובה לשלם לו פיצויי פיטורין.

מובן שאם העובד מתפטר ועוזב מרצונו, אין אתם חייבים לשלם לו פיצויים. עליכם כמעסיקים לתת לעובד הודעה מראש על הפסקת עבודתו, כך למשל עובד שעבד חצי שנה זכאי להודאה מראש של שישה ימים לפחות לפני שהוא לא מועסק עוד.

הזמן הזה נועד לאפשר לעובד הזר לאתר מעסיק חדש לאחר שהוא מפוטר, כדי לא להישאר ללא מקור הכנסה. אם העובד הזר דרש הטבה בתנאים שלו כמו למשל יותר כסף לימי החופשה, ואתם סירבתם לתת לו יותר כסף, ומסיבה זאת הוא עזב, הרי שהוא יחשב כמתפטר ולא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין.

העובד הזר לא יכול לעזוב בצורה ספונטנית ולהשאיר את המטופלים ללא השגחה. הוא חייב להודיע מראש ולאפשר למטופל ולמשפחתו להיערך לצורך החלפת עובד זר סיעודי.

ימי חג, חופשה ומנוחה

בכל שבוע מגיע לעובד זר סיעודי 36 שעות רצופות של חופש, שכוללות את היום הקדוש בשבוע של העובד לפי דתו. במהלך חגיו של העובד, הוא זכאי לחופש או לתשלום של 150 אחוז באותו יום שעבד ולא קיבל חופש ביום חגו.

קיזוזי משכורת לעובדים זרים סיעודיים

יש מעסיקים אשר מורידים מהשכר של העובד הזר הורדות שונות כמו ביטוח בריאות וביטוח לאומי, ויש שמורידים הוצאות מים וחשמל עד סכום של 65 שקלים בחודש. יש מעבידים שמנקים משכרו של העובד הזר עבור המגורים של העובדים בבית המעסיק. סכומים אלה נעים בין 100 ל- 200 שקלים, תלוי באיזה עיר או איזור בארץ המעסיק מתגורר.

יש מעסיקים שאין בבעלותם דירה והם משלמים שכר דירה עבור הדירה שהם גרים ביחד עם העובד הסיעודי. במקרה הזה זכותו של המעסיק לקזז את מלוא הסכום של הוצאות המגורים של העובד הזר ממשכורתו של העובד הזר.

כאשר העובד הזר חי בביתו של המעסיק, מה שקורה בכל המקרים כמעט, חלק מהמעסיקים מקזזים מהשכר שלו את עלות המזון שהוא אוכל. מצד שני אם העובד קונה על חשבונו אוכל, הוא יכול לדרוש שיוסיפו לו את ההוצאות שלו על אוכל משכרו.


  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715458

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר